Bokhandelns historia

 

Hansson och Bruce

Sjöwalls bokhandel låg på Drottninggatan 86 i Stockholm. Där jobbade två ynglingar som drömde om att tillsammans starta en egen bokhandel. De hette Arvid Hansson och Gunnar Bruce och deras dröm skulle senare gå i uppfyllelse - för i oktober 1927 öppnade de - på Götgatan 37 - Hansson & Bruce bokhandel. 

Skråväsendet avskaffades redan på Oskar II tid men det så kallade kommissionssystemet var en direkt förlängning av det.  För att driva bokhandel var man tvungen att ansöka om ett kommissionärskap och detta gjorde man på Förläggareföreningen. Kommissionärskapet liknade skråsystemets burskap dvs rätten att driva en verksamhet, men fungerade mer som ett modernt kontraktsförfarande. Förläggareföreningen kunde också tillhanda hålla en lämplig lokal på en plats där de bedömde att det fanns behov av en bokhandel.

I kvarteret lilla Pelaren (nedre delen av Götgatsbackens västra sida) hade man börjat rusta upp. 

På det fattiga Södermalm bodde man i gatuplan, inte många butikslokaler fanns här på den tiden så man höjde helt enkelt innegårdarna ett plan för att skapa affärslokaler på bottenplan; 37:an inreddes med bokhyllor från golv till tak för här ansåg förläggareföreningen att en bokhandel kunde gro och det var Gunnar och Arvid som skulle driva den: Hansson & Bruce kunde slå upp sina dörrar oktober 1927.

Tyvärr varade lyckan inte länge, efter åtta år hade de båda dött i sjukdom.

1932 (född 1885) tog Gunnar Fredriksson över bokhandeln. Efter praktik i Littorins bokhandel i Kristianstad arbetade han i fler boklådor varefter han flyttade till Amerika strax före krigsutbrottet 1914. Där blev han chef för Albert Bonniers Publishing house i New York och stannade fram till 1923. Hemma igen fortsatte han arbeta i olika boklådor i Stockholm och 1932 förvärvade han Hansson & Bruce. Senare skulle hans son Torgny ta över bokhandeln och han skulle stanna fram till 1989.

Stockholm 1874 Söderbokhandel

Söderbokhandeln grundades redan 1874 av Carl Fredrik Strömbäck på Götgatan 11. (nu puben Old Beefeater in) Bokhandeln överläts 1876 till Axel Wahlin under namnet Strömbäck & Co; 1883 öppnade de filial vid Adolf Fredriks torg (nu Mariatorget) på S:t Paulsgatan (Nuvarande S:t Pauls bok & papper) som från 1888 drevs som Axel Wahlins bokhandel.

Senare tog Bror Öberg över och ändrade namnet till Söderbokhandeln och flyttade senare bokhandeln till Götgatan 26 och sen, 1932 till nr 32. Bokhandeln lades ner 1967 på grund av obestånd men namnet togs över av Hansson & Bruce och fick sitt nuvarande namn Söderbokhandeln Hansson & Bruce.

Idag drivs Söderbokhandeln Hansson & Bruce som en fristående bokhandel.